Karakia are prayers or incantations. They are generally used to ensure a favourable outcome to important events and undertakings such as tangihanga (the ritual of farewell to our deceased), hui (meetings), unveilings etc., however they can cover every aspect of life.

A karakia for sleep by Scotty Morrison

Āio ana te rangi
āio ana te whenua, 
āio ana te ao katoa,. 
Āio ana te moe a te whānau, 
i roto i te māī, te matihere, me te māoriori e, 
kia au, kia au, kia au te moe.

The sky is tranquil, 
the earth is still, 
everything is calm. 
Our whānau sleeps peacefully, 
immersed in deep love and contentment, 
sleep well.

Click here to download the calligraphy print from Maimoa Creative and hear it spoken.

A karakia for food

E te Atua
Whakapaingia ēnei kai
Hei oranga mō ō mātou tinana
Whāngaia hoki ō mātou wairua 
Ki te taro o te ora
Ko Ihu Karaiti tō mātou Ariki
Āke, ake, ake,
Āmine

Lord God
Bless this food
For the goodness of our bodies
Feeding our spiritual needs also 
with the bread of life
Jesus Christ, our Lord
Forever and ever
Amen

A karakia for when something has finished

Kua mutu ā mātou mahi
Mō tēnei wā
Manaakitia mai mātou katoa
Ō mātou hoa 
Ō mātou whānau
Āio ki te Aorangi

Our work has finished 
For the time being 
Protect us all 
Our friends 
Our family 
Peace to the universe

A karakia to start the day

Kia hora te marino 
Kia whakapapa te pounamu te moana
Hei huarahi mā tātou i te rangi nei
Aroha atu, aroha mai
Tātou i a tātou katoa

May peace be widespread 
May the sea be like greenstone
A pathway for us all this day 
Give love, receive love 
Let us show respect for each other.

A traditional karakia to start the day/a meeting etc

Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga
Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai
E hī ake ana te atakura
He tio, he huka, he hau hū
Tīhei mauri ora!

Cease the winds from the west
Cease the winds from the south
Let the breeze blow over the land
Let the breeze blow over the ocean
Let the red-tipped dawn come with a sharpened air.
A touch of frost, a promise of a glorious day.